Organisatiestructuur

Het organogram stelt het lokaal bestuur Kapelle-op-den-Bos visueel voor.

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat vanaf 2019 gemeente en OCMW één gezamenlijk organogram moeten hebben. De krachten werden gebundeld met het oog op een betere dienstverlening. Taken en diensten werden herschikt en samengevoegd tot vijf afdelingen. Deze nieuwe organisatiestructuur is goedgekeurd op de gemeenteraad van 21 oktober 2019.

Naast de afdeling financiën en de ondersteunend diensten zoals personeel, ICT, communicatie en bestuursadministratie die allen tot de afdeling interne zaken behoren, zijn er drie afdelingen die eerder een publieke dienstverlening beogen. Het zijn de afdelingen burger en welzijn, grondgebiedzaken en vrije tijd.

De afdeling burger en welzijn omvat de dienst burgerzaken en alle huidige OCMW-diensten. De afdeling grondgebiedzaken overkoepelt de technische dienst en de dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu. De afdeling vrije tijd tot slot huist de diensten cultuur, toerisme, erfgoed, sport, jeugd, bibliotheek, kinderopvang en onderwijs.