Kapelle-Oost - Oprichting sociale campus

Om een antwoord te bieden op de toenemende vergrijzing wil het lokaal bestuur een buurtgericht zorgaanbod creëren met een dienstencentrum en betaalbare assistentiewoningen.

Aanvullend zal er binnen de sociale campus ook ruimte zijn voor het jonge gezin:

- het lokaal loket kinderopvang,

- het Huis van het Kind,

- het consultatiebureau Kind en Gezin  

- en het dienstenaanbod van het Sociaal Huis.

Het lokaal bestuur zet daarmee in op een laagdrempelig dienstenaanbod op maat van elke Kapellenaar.

De afbraak van de huidige gebouwen is een belangrijke stap naar een asbestvrij gemeentelijk patrimonium.

Timing:

Het is niet mogelijk om nu al een concrete timing weer te geven.