Opleiding burenbemiddeling voor (vrijwillige) bemiddelaars

Van maart tot en met april 2021 organiseert het PIVO de opleiding tot burenbemiddelaar voor inwoners van de provincie Vlaams-Brabant.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt lokale besturen bij het opzetten van projecten burenbemiddeling. Van maart tot en met april 2021 organiseert het PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding - Bestuursschool) de opleiding tot burenbemiddelaar in Relegem (Asse) voor inwoners van de provincie Vlaams-Brabant.

Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van de communicatie en het oplossen van conflicten tussen buren via bemiddeling. Kleine, alledaagse conflicten, opgehoopte spanningen en problemen kunnen de sfeer en de leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden. De meeste conflicten gaan over geluidsoverlast, overlast door huisdieren (blaffende hond), geluidshinder door kinderen, tuinproblemen (overhangende takken, onkruid, afvalverbranding), zwerfvuil, rondslingerende rommel, geurhinder, enz. Het bemiddelingsgesprek gebeurt door 2 goed opgeleide vrijwilligers. Zij worden hierbij door de lokale of provinciale coördinator burenbemiddeling begeleid en ondersteund. 

De (vrijwillige) burenbemiddelaar beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden, is integer en discreet en in staat om een neutrale, objectieve houding aan te nemen. Het opleidingsniveau is daarbij niet belangrijk. Kennis over de werking van gemeente, politie en justitie is nuttig, maar is geen absolute noodzaak. 

De vrijwilliger of doorverwijzer moet bereid zijn alle 6 opleidingsdagen te volgen en nadien tijd vrijmaken voor het project burenbemiddeling. Vooraf is er een verkenningsgesprek waarin de wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst en gepeild naar de motivatie van de kandidaat.

Wie geïnteresseerd is in deze vorming en zich geroepen voelt om een persoonlijke bijdrage te leveren aan een beter samenleven kan een aanvraag indienen. Zie ook www.vlaamsbrabant.be/pivo (bestuursschool – vaardigheden) of www.vlaamsbrabant/burenbemiddeling.

Meer informatie via 016 26 78 41 of burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be.

De opleiding in het voorjaar 2021 is gepland op:

  • maandag 8 maart 2021
  • vrijdag 12 maart  2021
  • vrijdag 19 maart  2021
  • vrijdag 26 maart  2021
  • vrijdag 2 april 2021
  • maandag 19 april 2021

 Telkens van 9.00 tot 17.00 u.

Inschrijven kan na aanvraag via mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be.

Je ontvangt bijkomende informatie en een uitnodiging voor een verkenningsgesprek.

Na dit gesprek word je al dan niet toegelaten tot de opleiding.

Burenbemiddeling is een initiatief van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant (dienst maatschappelijke veiligheid).

Gepubliceerd opwoensdag 9 december 20209.49 u.