Openbare weg en bermen

Bermen:

Het bermbesluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1984 legt de regels vast voor het bermonderhoud.

Het besluit verplicht alle openbare besturen tot een ecologisch bermbeheer om de biodiversiteit van de bermen te ontwikkelen en te versterken. Dit draagt sterk bij tot het natuurbehoud en de instandhouding van veel wilde planten en dieren, zoals wilde bloemen, bijen en vlinders. Bermen zijn voor hen vaak de laatste uitwijkplaats voor de drukke woon- en landbouwgebieden.

Onderhoud van grasperken, hagen en bloembakken

Er wordt gemiddeld elke 14 dagen gemaaid tussen april en oktober.

Afhankelijk van het type haag wordt er twee tot drie maal geschoren.

De bloembakken worden door de gemeentelijke dienst onderhouden

Onkruidbestrijding

Sinds 1 januari 2015 mogen openbare diensten geen pesticiden meer gebruiken. Het onkruid wordt hierdoor manueel of met veeg-, stoommachines verwijderd. Dit is uiteraard arbeidsintensiever dan vroeger. Het onkruid op voetpaden, boordstenen en bermen dient verwijderd te worden door de perceelseigenaars.

Trage wegen

De trage wegen worden onderhouden door de gemeentelijke diensten in samenwerking met de ploegen van pronatura.

 

Openbare weg

Het onderhoud van de wegen wordt uitgevoerd door de technische dienst. Bij grotere onderhoudswerken wordt een aannemer ingeschakeld in het kader van buitengewoon onderhoud.