Openbare gebouwen

De technische dienst coördineert het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.

Hieronder vallen o.a. :

  • Administratief centrum
  • Sociaal huis
  • Bibliotheek
  • Erfgoedgebouwen
  • GC de oude pastorie
  • Buitenschoolse KinderOpvang