Openbaar onderzoek trage wegenplan

Het lokaal bestuur werkt momenteel aan de uitvoering van het trage wegenplan. In het kader hiervan werden drie rooilijnplannen opgemaakt:

1) Rooilijnplan voor de gedeeltelijk verlegging van buurtweg 22 naar het huidige verloop in de praktijk.

2) Een rooilijnplan voor de gedeeltelijke verlegging van buurtweg 77 ter hoogte van De Smedt beton naar het huidige verloop in de praktijk.

3) De gedeeltelijke verlegging van buurtweg 33 ter hoogte van de voetbalterreinen in Ramsdonk naar het Leireke en de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 10 ter hoogte van de voetbalterreinen en aangrenzende bebouwing.

De plannen liggen van 7 juni 2021 tot en met 7 juli 2021 ter inzage op het gemeentehuis (op afspraak via omgeving@kapelle-op-den-bos.be) of via de website. Gedurende deze periode kan bezwaar ingediend worden aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos of digitaal naar omgeving@kapelle-op-den-bos.be