Openbaar onderzoek trage wegenplan

Het lokaal bestuur werkt momenteel aan de uitvoering van het trage wegenplan. In het kader hiervan werden een rooilijnplan opgemaakt voor de gedeeltelijke verlegging van buurtweg 83. 

De plannen liggen van 21 september tot 21 oktober ter inzage op het gemeentehuis (op afspraak via omgeving@kapelle-op-den-bos.be) of via de website. Gedurende deze periode kan bezwaar ingediend worden aan het College van burgemeester en schepenen, Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos of digitaal naar omgeving@kapelle-op-den-bos.be.