Open lotgenotengroep

VOOR PERSONEN DIE HUN PARTNER VERLOREN ZIJN

VOOR WIE?

- Je bent inwoner van één van de volgende gemeenten:Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise ofWemmel
- Je bent je levensgezel of partner verloren
- Je hebt behoefte aan verbinding, steun en diepgaandegesprekken volgens thema met gelijkgestemden onderdeskundige begeleiding in een rustige, discrete en veiligesetting. 


PRAKTISCH

De activiteiten zijn gratis voor de deelnemers.Om de veiligheid en geborgenheid van een groep tegaranderen is het aantal deelnemers beperkt tot 20, metverplichte voorafgaandelijke inschrijving. 
Je hoeft niet alle sessies te volgen en kan aansluiten volgensnoden bij hildecontempo@gmail.com.

Planning 2024-2025: zie bijlage.