Onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Door het droge weer en de zeer lage waterstand in de waterlopen kondigt de gouverneur een onttrekkingsverbod af.

Dit onttrekkingsverbod is van toepassing op alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in onze provincie en betreft de stroomgebieden van het Dijle-Zennebekken, Demerbekken, Denderbekken en Beneden-Scheldebekken.

Het besluit gaat in op zaterdag 16 juli 2022.

Op het onttrekkingsverbod zijn volgende uitzonderingen van toepassing:

  1. Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie;
  2. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is;
  3. Door de bevoegde waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die er voor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer een minimale hoogte van de waterkolom van 30 cm verzekerd wordt.

    Toezicht en handhaving van dit besluit verloopt zoals geregeld door of in uitvoering van titel XVI
    van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
Gepubliceerd opzaterdag 16 juli 202217.25 u.