Omleidingen i.k.v. werken spoorwegtunnel Oudemanstraat

Door vertraagde levering van grondstoffen zullen de werken aan de spoorwegtunnel een week langer duren. De omleiding blijft van kracht tot en met 3 juni 2022.

Nadat de voorbereidende werken aan de nutsleidingen in de zomer van 2021 werden afgerond, zal - afhankelijk van de weersomstandigheden - in de maand april van dit jaar de nieuwe spoorwegtunnel ter hoogte van kruispunt Oudemanstraat - Londerzeelseweg geplaatst worden. De betonnen tunnelelementen worden geprefabriceerd en op een aanpalend terrein samengevoegd waarna de tunnel ter plaatse kan geïnstalleerd worden.

De plaatsing gebeurt in twee fasen:
- van 21/03/2022 tot 3/06/2022: alle voorbereidende werken vóór en de afwerking ná de plaatsing van de tunnel.
- van 22/04/2022 tot 25/04/2022: plaatsing van de tunnel.

De plaatsing zelf zal dus slechts een enkel weekend in beslag nemen, met voorbereiding en afwerking inbegrepen zullen de werken ca. 6 weken duren.

Tijdens die periode zal de tunnel uiteraard afgesloten zijn voor alle verkeer en wordt de Hogerheistraat opengesteld als tijdelijke omleidingsroute voor doorgaand verkeer. Het kruispunt Oudemanstraat - Londerzeelseweg zal in de mate van het mogelijke open blijven en er worden tijdelijke verkeerslichten voorzien.

Vanaf juni 2022 worden de fietspaden in en rond de tunnel aangebracht in rode asfalt en start de aanleg van een nieuw fietspad in de Oudemanstraat. 

Wegomleiding gemotoriseerd verkeer

Omleiding 1: van 21/03/2022 tot 3/06/2022

De wegomlegging loopt via Stuiverstraat – Bergkapelstraat – Mechelsestraat – Sint-Kristoffelstraat – Meerstraat – Oudemanstraat – Londerzeelseweg.

Gedurende de werken zal de Hogerheistraat open gesteld worden voor doorgaand verkeer.

Bijkomende maatregelen:

- Het kruispunt Oudemanstraat – Londerzeelseweg zal geregeld worden door verkeerslichten.

- Het tonnageverbod in de Oudemanstraat wordt tijdelijk opgeheven.

Omleiding 2: wordt enkel toegepast tijdens het plaatsingsweekend van de nieuwe tunnel (22/23/24 april 2022).

De wegomlegging loopt via Stuiverstraat – Hogerheistraat – Oudstrijdersstraat – Hoogveldweg – Londerzeelseweg  EN Weverstraat – Oudemanstraat – Meerstraat – Sint-Kristoffelstraat – Mechelsestraat – Bergkapelstraat – Stuiverstraat.

Het kruispunt Londerzeelseweg – Oudemanstraat zal tijdens dit weekend niet toegankelijk zijn.

De aankondiging dat er geen doorgang mogelijk is, wordt ruim op voorhand aangegeven via signalisatie.

Wegomleiding fietsers 

Fietsers kunnen gebruik maken van onderstaand netwerk van trage verbindingen (Londerzeelseweg – Brugstraat – Langsweg – Stuiverstraat).

Wegens de vertraagde levering van enkele grondstoffen heeft de afwerking van de tunnel in Ramsdonk vertraging opgelopen. De omleiding zal hierdoor nog een weekje langer van kracht blijven.

Media

Gepubliceerd opwoensdag 9 maart 20229.18 u.