Noodopvang paasvakantie

In nauwe samenwerking met de scholen zal het lokaal bestuur noodopvang garanderen gedurende de paasvakantie voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar (14 jaar) van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien.

Deze maatregel wordt genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Er wordt - naast de buitenschoolse kinderopvang ’t Klawieterke - in vier verschillende scholen noodopvang georganiseerd (cfr. noodopvang die de scholen op dit moment garanderen).

Heb je noodopvang nodig?

Wie kan beroep doen op deze opvang?

 • kinderen van ouders die werken in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...);
 • kinderen met een medische of sociale kwetsbaarheid;
 • kinderen met een moeilijke thuissituatie;
 • kinderen die geen andere mogelijkheid hebben dan opgevangen te worden door hun grootouders.

Daarnaast blijven de algemene voorwaarden van kinderopvang gelden:

 • in onze gemeente wonen en/of
 • in onze gemeente school lopen.

Waar?

Op vijf verschillende locaties (naargelang het aantal inschrijvingen)

 • Buitenschoolse kinderopvang (BKO) ’t Klawieterke
 • School Karamba
 • School de Pepel
 • School de Kiem en/of JOC
 • School het Kiezeltje

Wanneer?

 • Opvang op de verschillende locaties in de scholen start telkens om 8 u. en eindigt om 17 u.
 • Heb je langer opvang nodig, dan kan je terecht in ’t Klawieterke waar opvang voorzien wordt vanaf 6.30 tot 19 u.

Hoe inschrijven?

Schrijf je kind in via het digitaal loket/noodopvang paasvakantie 2020.

Duid de dagen aan wanneer je opvang nodig hebt.

De noodopvang is gratis.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, hou je kind dan thuis en neem contact op met je huisarts.

Spreek met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?