Noodfonds Kapelle-op-den-Bos

Het coronavirus treft ons land in alle hevigheid. Drastische maatregelen werden genomen om de verspreiding van het virus maximaal te beperken en om de volksgezondheid veilig te stellen. Sinds 14 maart 2020 zijn alle in- en outdoor evenementen verplicht afgelast, zijn enkel nog de essentiële handelszaken geopend en blijven cafés, restaurants en andere niet-essentiële handelszaken verplicht gesloten. Alle lessen zijn opgeschort tot de paasvakantie.

Deze maatregelen worden genomen in het belang van eenieders gezondheid. De impact voor onze inwoners, verenigingen en zelfstandigen is enorm.

Bijzondere tijden vragen bijzondere maatregelen.

Bovenop de maatregelen van de federale en Vlaamse overheid wil het lokaal bestuur daarom een noodfonds van 75.000 euro oprichten om de sociale en economische gevolgen van deze maatregelen te verlichten voor lokale handelaars en zelfstandigen, voor verenigingen en voor alleenstaanden en gezinnen in moeilijkheden.

Op dit moment is het onmogelijk om de impact in te schatten van het coronavirus in ons dorp. Als na verloop van tijd duidelijk wordt wie er getroffen is door de coronacrisis en in welke mate (o.a. ook afhankelijk van de duur en de steunmaatregelen van hogerhand) wil het bestuur met dit noodfonds de ergste noden helpen verlichten. De komende weken en dagen zullen de modaliteiten van dit fonds verfijnd worden in overleg met alle politieke fracties die in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. We zullen concreet uitwerken welke maatregelen het meest zinvol zijn en er vooral voor zorgen dat de centen terecht komen bij hen die het meest geleden zullen hebben onder de coronacrisis.

 

De maatregelen van de federale overheid gericht op het beperken van economische verliezen vind je hier.

De maatregelen op Vlaams niveau kan je hier nalezen.