Intradura: vanaf 11 mei standaardprocedure afvalophaling

Inwoners kunnen opnieuw alle afval aanbieden volgens de standaard regels van de afvalophaling.

In kader van COVID19 (corona) werden door de overheid heel wat maatregelen opgelegd. Intradura trachtte steeds haar werking verder te zetten rekening houdende met deze maatregelen, mét zorg voor haar medewerkers en inwoners.

Hierdoor werden op 30 maart enkele richtlijnen ingevoerd, onder andere om de draagkracht van onze ophalers niet te overschrijden:

  • per afvalfractie (restafval, pmd, gft) konden er 3 zakken buiten geplaatst worden
  • Voor papier & karton en snoeiafval gold een maximum hoeveelheid van 0,5m³

Hierdoor konden wij de afgelopen weken alle afvalophalingen blijven uitvoeren.

Op wekelijkse basis worden deze richtlijnen onder de loep genomen en beslist of deze van kracht blijven.

Na het intern overleg deze week werd besloten dat deze richtlijnen vanaf MAANDAG 11 mei NIET meer van toepassing zijn.

De inwoners kunnen opnieuw alle afval aanbieden volgens de standaard regels van de afvalophaling: https://www.intradura.be/nl/hoe-aanbieden-aan-huis.

Gepubliceerd opdonderdag 7 mei 202013.38 u.