Nieuwe vacatures

Graag informeren we jou over 4 nieuwe vacatures bij ons lokaal bestuur:

 • Deskundige Financiën (B1-B3 - voltijds - contractueel - onbepaalde duur)
 • Deskundige Vrije Tijd (B1-B3 - voltijds - contractueel - onbepaalde duur)
 • Deskundige Mobiliteit (B1-B3 - voltijds - contractueel - onbepaalde duur)
 • Maatschappelijk werker (B1-B3 - halftijds 19u - contractueel - bepaalde duur voor 6 maanden)

De functies Deskundige Financiën, Deskundige Vrije Tijd en Deskundige Mobiliteit worden toegankelijk verklaard via werving en bevordering.  

Voor deelname aan een bevorderingsprocedure komen volgende personeelsleden in aanmerking:

 • de vast aangestelde statutaire personeelsleden die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen, ongeacht hun administratieve toestand;
 • de contractuele personeelsleden die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen, als ze aan een van de volgende criteria beantwoorden:
  • ze zijn na 1 januari 2009 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure zoals vermeld in de rechtspositieregeling titel II, hoofdstuk 3 en 4;
  • ze zijn voor 1 januari 2009 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen.

De algemene bevorderingsvoorwaarden voor een graad van rang Bv, schalen B1-B3 zijn:

 • ten minste 5 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van rang Cv, schalen C1-C3 of ten minste 7 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van ten minste rang Dv, schalen D1-D3;
 • als de functie een beschermde titel betreft of een specialisatie die een diploma vereist, voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de vacante functie (dit is van toepassing voor de functie van maatschappelijk werker waardoor deze enkel toegankelijk via werving werd verklaard);
 • een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie;
 • slagen voor de selectieprocedure (schriftelijke en mondelinge proef).

Heb je interesse om deel te nemen aan één van deze selectieprocedures, kan je je kandidaat stellen via het sollicitatieformulier op de website van Kapelle-op-den-Bos.  De vacature loopt tot en met woensdag 17 februari 2021.

Heb je zelf geen interesse?  Schreeuw het dan van de daken dat wij op zoek zijn naar leuke nieuwe collega's én deel onze vacatures op facebook :-)

Heb je nog een vraag?  Dan kan je uiteraard terecht bij het team Personeel !