Mobiliteitscel

De mobiliteitscel bestaat uit lokale bestuursleden, ambtenaren en politie. Zij buigen zich tweewekelijks over mobiliteitsthema's en prangende mobiliteitsvraagstukken. Heb je een vraag voor de mobiliteitscel, neem dan contact op met de technische dienst.