Missie en visie

Gemeente en OCMW Kapelle-op-den-Bos wensen door een intensieve samenwerking en door deze integratie hun middelen optimaal in te zetten om de beste dienstverlening voor de burgers te realiseren. Daartoe namen beide organisaties in 2018 gezamenlijk deel aan een begeleidingstraject waarbij onder andere een missie en visie werden bepaald voor het lokaal bestuur. Deze missie en visie vormen de rode draad om een geïntegreerde organisatie te vormen en deze zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Missie

‘Kapelle-op-den-Bos is een warme gemeente die duurzame bruggen bouwt door het aanbieden van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening voor ieder die leeft, werkt en geniet in ons dorp waar kleinschaligheid onze troef is.’

  • Als kleine gemeente wil Kapelle-op-den-Bos een goede en efficiënte dienstverlening aanbieden aan iedereen die er leeft, werkt en geniet. Alle mensen die gebruik maken van de faciliteiten (infrastructuur, activiteiten, ontspanning …) van de gemeente zijn even belangrijk voor ons.
  • Daarnaast willen we ervoor zorgen dat onze diensten toegankelijk zijn voor iedereen en dat we door onze dienstverlening bruggen kunnen helpen bouwen. Op die manier kunnen we onze maatschappij laten groeien en laten genieten van de troeven van Kapelle-op-den-Bos.
  • Deze doelstellingen kunnen we enkel bereiken door een duurzaam beleid dat op lange termijn werkt en kwaliteit voorop plaatst. Door te blijven streven naar de meest efficiënte werkmethodes kunnen we ondanks onze kleinschaligheid toch een efficiënte en brede dienstverlening aanbieden.

Visie

Onze organisatie wenst van Kapelle-op-den Bos een warme gemeente te maken waar duurzame bruggen gebouwd kunnen worden. We streven naar een laagdrempelig karakter van de dienstverlening waarbij iedereen moet hulp kunnen krijgen waar hij nood aan heeft.

Het bouwen van bruggen doen we op verschillende vlakken:

  • We bouwen bruggen tussen mensen.
    Onze organisaties zorgen ervoor dat mensen samen komen en genieten.
  • We tonen ons innovatief en vooruitstrevend karakter door efficiënte dienstverlening (bruggen) te voorzien naar de burger.
    We blijven investeren in de toekomst door in te zetten op de nieuwste technologieën. Hierdoor voorzien we een kwalitatieve en efficiënte dienstverlening voor onze burgers.
  • Bruggen bouwen over de organisatiegrenzen (gemeente en OCMW) voor een kwalitatief aanbod.

De ééngemaakte organisatie wenst iedereen die leeft, werkt en geniet in de gemeente hiermee te bereiken. De organisatie wil hulpverlening op maat aanbieden, opdat ieder individu op basis van zijn noden en behoeften de hulpverlening krijgt waarop hij recht heeft.

Tot slot spelen we ons kleinschalig karakter uit als een troef. We staan als lokaal bestuur steeds dichtbij onze klanten en weten goed wat er leeft in de gemeente. We investeren in de toegankelijkheid van de hulpverlening voor iedere burger en proberen op elke vraag een persoonlijk antwoord te bieden. Of je nu leeft, werkt en geniet in de gemeente, we zorgen voor een dienstverlening op uw maat.

‘Samen bouwen om gewapend te zijn om toekomstige en huidige uitdagingen aan te gaan!’