Meldpunt voor discriminatie op de huurmarkt

Verhuurders zijn zich er niet altijd van bewust dat ze discrimineren. Ze laten zich soms leiden door vooroordelen of eerdere negatieve ervaringen. Bovendien is het niet altijd duidelijk wanneer er sprake is van discriminatie. Op de huurmarkt is discriminatie op gelijk welk moment verboden.

Er bestaan verschillende soorten discriminatie:

  • Directe discriminatie (bv. enkel Belgische nationaliteit toegestaan)
  • Indirecte discriminatie (bv. geen huisdieren welkom)
  • Onbewuste discriminatie (bv. geen grote gezinnen, want die maken te veel lawaai)
  • Opdracht tot discriminatie (bv. de verhuurder vraagt aan de vastgoedmakelaar om geen mensen van vreemde origine toe te laten)
  • Weigeren van redelijke aanpassingen aan de woning voor mensen met een handicap

Een verhuurder mag zelf kiezen aan wie hij zijn woning verhuurt, maar die keuzevrijheid is niet onbeperkt. De verhuurder moet rekening houden met het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie. Concreet betekent dit dat de verhuurder zijn keuze niet mag baseren op basis van kenmerken zoals geslacht, geloof, inkomen, leeftijd, taal, huidskleur, afkomst, seksuele geaardheid, handicap,....

Meldpunt

Bent u het slachtoffer geworden van discriminatie op de huurmarkt? Zorg dan dat u voldoende bewijzen verzamelt, zoals duidelijke e-mails en/of getuigenissen. Het is aan de verhuurder om deze bewijzen te weerleggen en om zijn keuzes te verantwoorden.

Je kan een melding van discriminatie doen bij het Woonloket. Zij zorgen ervoor dat je klacht ingediend wordt bij UNIA, de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

 Meer info

Onderaan deze pagina kan je de brochure van Agentschap Wonen Vlaanderen - discriminatie op de huurmarkt downloaden.