Marktplein-Mechelseweg

Het lokaal bestuur investeert in een veilig dorpshart waar het aangenaam is om te vertoeven. Hoewel de auto niet verbannen wordt, krijgt hij toch een ondergeschikte plaats in het geheel, ten voordele van verplaatsingen te voet of met de fiets. Duurzame verplaatsingen hebben vele voordelen en verdienen dan ook extra aandacht en promotie zodat ook bv. jonge zachteweggebruikers zich comfortabel en veilig voelen op de weg in het algemeen en in de schoolomgevingen in het bijzonder.

Om de leefbaarheid in het centrum te verhogen wordt enerzijds een verlaagde snelheid (max. 30 km/u) en anderzijds eenrichtingsverkeer in diverse straten ingevoerd. Zo wordt automatisch een lagere snelheid afgedwongen en krijgt de zachte weggebruiker meer bewegingsruimte.

Om het centrum vlot te bereiken en te verlaten, wordt het gemotoriseerd verkeer via lussen in en uit het centrum geleid.                 

De plaats van fietsers op de rijbaan wordt veiliger gemaakt door in de schoolomgevingen en op de belangrijkste aanrijroutes een zone van fietsstraten in te richten. Het inhalen van fietsers door gemotoriseerd verkeer is daar immers niet toegestaan.

De Mechelseweg wordt heraangelegd alsook het plein aan de kerk en het pleintje aan het kanaal (gedeeltelijk).

Ook het Marktplein krijgt een herindeling met een groenzone/park waar verblijven en beleven voorop staan. De autoparking blijft behouden maar krijgt een efficiƫntere opdeling.

Belangrijkste aandachtspunten:

  • Plaatselijk opvangen en infiltreren van regenwater.
  • Ruimte voorzien voor horecaterrassen.
  • Pleinen aantrekkelijker en groener maken door aanplantingen zodat het een aangename ontmoetings-/belevingsplek wordt voor het publiek.
  • CreĆ«ren van verschillende functionaliteiten op het Marktplein waarbij de parking beschikbaar blijft.
  • Een luifel voorzien voor evenementen.
  • Verplaatsen locatie wekelijkse markt naar de Mechelseweg (tussen Kerk en Marktstraat).
  • Fietsenstalling met ruime parkeerplaatsen voorzien.
  • Een eenvormige verharding voorzien in klinkers, zonder hoogteverschillen.
  • Invoeren van eenrichtingsverkeer van de kerk naar de Pastoriestraat.

Er komt ook een groene verbinding tussen de Mechelseweg en de Schoolstraat naast gemeentelijke basisschool De Kei, zodat scholieren de fietsenstalling van de Kei veilig kunnen bereiken.

De werken zullen uitgevoerd worden in fasen zodat de handelaars en het dorpscentrum zoveel mogelijk bereikbaar blijven.

De plannen en de toekomstige verkeerscirculatie vind je op www.kapellespreekt.be/marktplein-mechelseweg

Timing:

Aanvraag omgevingsvergunning: medio 2022.  

Uitvoering: gestart op 6 november 2023 tot eind 2024.

Te verwachten hinder:

Afhankelijk van de fasering zal er op diverse locaties sterke hinder zijn. De omleidingen zullen vooraf gecommuniceerd worden. De handelaars blijven steeds bereikbaar voor voetgangers. De parkings op het Marktplein, in de Mechelseweg en in de Pastoriestraat blijven afwisselend bereikbaar.