Markt

Op donderdagvoormiddag is er wekelijks markt van 8 tot 12 uur op het Marktplein.

Een standplaats vraag je schriftelijk aan bij het college van burgemeester en schepenen of online via het digitaal formulier. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de dienst omgeving.

Ambulante handelaars die met een kraampje op openbaar domein of op privaat domein wensen te staan, dienen eveneens een aanvraag in te dienen

Vanaf 1 april 2021 is het gemeentelijk reglement ambulante handel van kracht.