Maatregelen in Kapelle-op-den-Bos

Dienstverlening van het lokaal bestuur

 • Diensten van het lokaal bestuur enkel beschikbaar voor essentiële zaken en na afspraak.
  • o Om het aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers te beperken, zijn de diensten van het lokaal bestuur enkel beschikbaar voor essentiële zakenen werken we enkel nog na afspraak. Niet essentiële vragen of dienstverlening dienen uitgesteld te worden of via het digitaal loket van de website of per e-mail gesteld te worden.
  • o Het administratief centrum, Sociaal Huis en de afdeling vrije tijd werken voortaan enkel na afspraak.
  • o Aanvragen van attesten en uittreksels voor de dienst burgerzaken gebeuren maximaal via het gemeentelijk digitaal loket.
 • De bibliotheek, het zwembad, gemeentelijke zalen en het gemeenschapscentrum zijn gesloten tot en met 19 april 2020.
 • Recyclage park gesloten vanaf dinsdagmiddag 17 maart 2020. Heropening is voorlopig voorzien op dinsdag 7 april 2020 volgens de normale openingsuren.

 

Maatregelen door het lokaal bestuur

 • Oprichting noodfonds ten bedrage van 75.000 euro voor lokale handelaars en zelfstandigen, voor verenigingen en voor alleenstaanden en gezinnen in moeilijkheden. De komende dagen en weken zullen de modaliteiten van dit fonds verder worden verfijnd.
 • Kosteloos annuleren van huur gemeentelijke infrastructuur. Het lokaal bestuur verhuurt zalen aan lokale verenigingen voor allerhande evenementen die nu niet meer kunnen doorgaan. Het lokaal bestuur zal de huurprijs niet aanrekenen of terugbetalen aan de getroffen verenigingen en of particulieren.
 • Deadline voor het indienen van belastingaangiftes voor bedrijfsoppervlakte, drijfkracht, niet-geadresseerde drukwerken en voor tweede verblijven wordt uitgesteld tot het einde van het tweede kwartaal (30 juni 2020).
 • Alle openbare en publiek toegankelijke activiteiten georganiseerd door de gemeentelijke diensten worden afgelast t.e.m. 5 juli 2020. Dit geldt onder meer voor de adviesraden, infoavonden,… Activiteiten van derden volgen de richtlijnen van de federale overheid
 • De huwelijken in het administratief centrum blijven doorgaan, maar wel met een beperkt aantal aanwezigen (echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand). De vieringen van de jubilarissen daarentegen worden uitgesteld.
 • De gemeenteraad en raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2020 verliepen digitaal en achter gesloten deuren. Ook de raden van 27 april 2020 zullen op deze manier doorgaan.
 • Er kan enkel voor dringende bezoeken (bv. aan het ziekenhuis) beroep gedaan worden op de Minder Mobiele Centrale (van het Sociaal Huis) indien de klant geen ziektesymptomen ondervindt. Andere ritten worden uitgesteld.

Maatregelen voor horeca

 • Sinds zaterdag 14 maart zijn alle inrichtingen die behoren tot de horecasector gesloten.
 • Het terrasmeubilair moet naar binnen gebracht worden.
 • Maaltijden thuis laten leveren, drive in of laten afhalen is wel nog toegelaten mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Wachtrijen buiten moeten beperkt worden.
 • De verkoop en leveringen van maaltijden mag enkel tussen 7 en 22 u.
 • Foodtrucks worden gelijkgesteld aan voedingskraampjes die op de markt staan en mogen dus niet openblijven.
 • De lokale handelaars, die afhaalpunten hebben ingericht , kunnen zich op de website van de gemeente kenbaar maken om hun aanbod in de kijker te zetten.
 • Alle nieuwe initiatieven zoals pop-ups of garageverkopen worden verboden.

Maatregelen voor winkels, markten, kapsalons,…

 • Wekelijkse markt gaat niet door.
 • Alle winkels zijn gesloten, behalve:
  • Voedingswinkels, inclusief nachtwinkels (tot 22u)
  • Dierenvoedingswinkels
  • Apotheken
  • Krantenwinkels
  • Tankstations en brandstofleveranciers
  • Winkels met basisvoorzieningen voor pasgeborenen
  • Telecomwinkels met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts 1 klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak
  • Winkels voor medische hulpmiddelen (o.a. opticiens, gehoorcentra,, bandagisten, tuiszorgwinkel), maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts 1 klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak
  • Alle andere winkels (kledingwinkels, elektrowinkels, doe-het-zelfzaken, tabakswinkels, papierwarenwinkels, parfumeries, drogisten, meubelwinkels, speelgoedwinkels, fotografen, carwash, …) zijn gesloten, maar deze winkels mogen indien mogelijk hun telefonische en onlineactiviteiten verderzetten als levering aan huis gegarandeerd kan worden. Afhalen in de winkel zelf mag niet.
 • Kapperszaken zijn gesloten
 • Kortingsacties zijn verboden in alle handelszaken die mogen openblijven behalve als deze acties al beslist of in uitvoering waren voor 18 maart 2020

Maatregelen voor medische hulp

Ben je ziek? Heb je koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden) ?

 • Blijf thuis
 • Bel je huisarts en vermeld je symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of je thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet

Maatregelen voor het onderwijs en kinderopvang

 • Lessen ook in de Kapelse scholen opgeschort tot en met vrijdag 3 april 2020.
  In de scholen wordt opvang voorzien voor de kinderen die nergens anders terecht kunnen. De ouders worden via de school op de hoogte gebracht over de verdere praktische uitvoering van deze maatregel. Kinderdagverblijven en de buitenschoolse kinderopvang blijven voorlopig wel open.
 • De sportweken tijdens de paasvakantie werden noodgedwongen geannuleerd. Het inschrijvingsgeld zal worden teruggestort. Er werd op initiatief van het lokaal loket kinderopvang en de vrije tijdsdienst de afgelopen weken hard gewerkt om een alternatieve noodopvang in de paasvakantie uit te bouwen op 5 locaties gespreid over onze gemeente. Deze noodopvang is voorzien voor de kinderen van de ouders actief in de cruciale sectoren (zorg, voeding, veiligheid,…), kinderen met een sociale kwetsbaarheid of moeilijke thuissituatie en voor kinderen die geen andere opvangmogelijkheid hebben dan de grootouders.
 • De crèches en onthaalouders blijven open voor kinderen van maximum 3 jaar.
 • Andere initiatieven voor opvang die al bestonden mogen doorgaan maar er mogen geen nieuwe initiatieven van opvang worden opgezet. Het is noodzakelijk te voorkomen dat kinderen die vooraf niet in contact kwamen met elkaar worden samen gezet.
 • Met vrienden en buren spelen, kan niet. Tenzij met 1 vast speelvriendje of met je broers of zussen die bij je wonen.
 • één- en meerdaagse schooluitstappen zijn verboden. Schoolreizen van meerdere dagen zijn verboden tot 30 juni 2020.

Maatregelen voor recreatieve, sportieve, culturele activiteiten en evenementen

 • Alle recreatieve, sportieve en culturele activiteiten, publiek en privé, ongeacht hun omvang, zijn verboden en worden geannuleerd.
  • o Uitzondering hierop is de beoefening van een individuele fysieke activiteit met
   • of familieleden die onder hetzelfde dak wonen
   • of telkens eenzelfde vriend (afstand 1,5m)
  • Buitenactiviteiten: enkel fiets-, wandel- en looptochten zijn toegelaten met familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens met eenzelfde vriend (afstand 1,5m) én in de onmiddellijke omgeving van de woonplaats. Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening is de terugkeer naar huis verplicht. Autoverplaatsingen hiervoor moet men absoluut vermijden, uitgezonderd gezinnen met kinderen jonger en gelijk aan 5 jaar; personen met een beperkte mobiliteit (met inbegrip van ouderen en zwangere vrouwen) en begeleiders van personen met een fysieke of mentale beperking.
  • Vanaf 24 maart 2020: veiligheidsmaatregelen opgelegd aan alle bezoekers van alle bossen en natuurgebieden gelegen in het Vlaams Gewest:
   • o het bezoek gebeurt individueel, met het gezin, of met ten hoogste twee personen die niet tot hetzelfde gezin behoren.
   • o tijdens het bezoek houden alle personen minstens anderhalve meter afstand van elkaar.
   • o Alle activiteiten inzake jacht, bijzondere jacht, bestrijding en visserij zijn verboden, met uitzondering van faunabeheer dat uitgevoerd wordt door professionelen in het kader van hun beroepsactiviteiten.
   • o Paardrijden is verboden in alle bossen en natuurgebieden, tenzij absoluut noodzakelijk om het dierenwelzijn te waarborgen.
  • Paardrijden op de eigen weide/piste is toegestaan. Paardrijden (op eigen paard) in de manege is toegestaan enkel in kader van het welzijn van het dier, als de manege dit niet zelf kan voorzien en mits inachtneming van de social distancing maatregelen. 
  • Speelpleinen en skatepark gesloten.
  • Organiseer je zelf een evenement tijdens deze periode?

Maatregelen voor jeugdwerk

 • Alle activiteiten binnen het jeugdwerk worden geannuleerd tot en met de paasvakantie.
 • Jeugdverenigingen schorten hun werking op dus geen Chiro-, Scouts- of andere bijeenkomsten.
  • o Sommige verenigingen voorzien een online alternatief

Maatregelen voor woonzorgcentra en ouderen

 • Alle woonzorgcentra sluiten de deuren voor externe bezoekers t.e.m. zondag 19 april 2020.
 • De regering roept senioren op om thuis te blijven en als het echt niet kan overdag op rustige tijdstippen naar de winkel te gaan.

Maatregelen voor kerkdiensten en ceremonies

 • Alle openbare liturgische bijeenkomsten worden geschorst.
 • Uitvaartplechtigheden kunnen doorgaan in beperkte familiale kring (maximum 15 personen).
 • Doopplechtigheden niet.
 • Religieuze huwelijken mogen doorgaan maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst. Burgerlijke huwelijken enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Maatregelen voor openbaar vervoer

 • Het openbaar vervoer blijft verzekerd maar de overheden vragen het gebruik te beperken en de social distancing maatregelen te respecteren.
 • Het aanbod kan je nakijken op de websites van de vervoersmaatschappijen.

Kapelle-op-den-Bos, een warme gemeente

 • Naast de hierboven opgesomde maatregelen wil het lokaal bestuur ook het voortouw nemen om haar rol als warme gemeente te versterken in deze coronacrisis. Tal van maatregelen en initiatieven werden genomen om de gevolgen van deze pandemie voor eenieder wat draaglijk te maken. Zo is er een platform opgericht #kapellehelpt, waar vrijwilligers zich kunnen melden en hulpbehoevenden hun hulpvraag kunnen kenbaar maken. De noden van de meest kwetsbare worden aldus afgestemd op de hulp die vele vrijwilligers willen bieden. Om iedereen te bereiken werd ook met de hulp van vrijwilligers een brief gepost in de gemeente om ook zij die niet vertrouwd zijn met de digitale wereld op de hoogte te brengen van dit initiatief.
 • De bibliotheek is niet open voor publiek maar organiseert wel een aangepaste dienstverlening ‘bibliotheek aan huis’.
 • Er is ook een belronde opgezet waarbij de medewerkers van het lokaal bestuur alle 80-plussers telefonisch contacteren om eens een babbeltje te maken, te informeren hoe het met hen gaat en hun noden op te lijsten. Verder gaat de sociale dienst de kwetsbare gezinnen actief contacteren en opvolgen om hun noden op te lijsten en proberen te ledigen.
 • Ook voor het personeel van het lokaal bestuur werden tal van maatregelen genomen. Voor alle medewerkers werden er desinfecterende handgels voorzien en wordt er dagelijks ontsmet en gepoetst om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het personeel dat van thuis kan werken, wordt deze mogelijkheid geboden. We blijven de essentiële dienstverlening leveren, weliswaar enkel na afspraak. Voor de verschillende diensten zoals de poetsdienst en de warme maaltijden werden specifieke richtlijnen uitgewerkt.

Het lokaal bestuur blijft de situatie op de voet opvolgen. De berichtgeving rond het coronavirus wordt dag na dag, uur na uur opgevolgd zodoende we onze inwoners accuraat en snel kunnen informeren via onze communicatiekanalen. Belangrijk hierbij is dat de algemene richtlijnen strikt opgevolgd worden, enkel zo zullen we het coronavirus kunnen bestrijden. Dus blijf zoveel mogelijk thuis, houd afstand van mekaar, was de handen regelmatig.