Maatregelen in Kapelle-op-den-Bos

Onze diensten zijn opnieuw toegankelijk voor niet-essentiële dienstverlening.

Om het aantal gelijktijdige bezoekers te beperken werken we nog steeds op afspraak.

Aanvragen van attesten en uittreksel gebeuren maximaal via het gemeentelijk  digitaal loket.

Omdat het coronavirus nog steeds aanwezig is in onze maatschappij, moeten we er voor zorgen dat het deelnemen aan activiteiten in alle veiligheid gebeurt. Per sector worden er regels (protocollen) opgesteld om ieders gezondheid te beschermen. Deze kan je nalezen op de website van de federale overheid.

Sociale maatregelen

Dat COVID-19 het leven in Kapelle-op-den-Bos heeft veranderd staat vast en deze impact is merkbaar in alle leeftijdscategorieën. Onze gemeente zet zich 100% in om haar inwoners te informeren, sensibiliseren en ondersteunen waar het kan. We hebben dan ook ons uiterste best gedaan om een concreet hulpaanbod uit te stippelen.

Financieel betekent dit dat een verhoging van het comsumptiebudget voor voedselpakketten wordt ingevoerd in de vorm van een Kapellebon voor de meest kwetsbaren in onze gemeente. Tijdelijk werklozen hebben dan weer de mogelijkheid om een voorschot op de werklozensteun aan te vragen. Op het vlak van onderwijs werd budget vrijgemaakt voor de aankoop van computers voor afstandsonderwijs.

Ook op sociaal gebied blijven we niet bij de pakken zitten. Onze eerstelijnspsycholoog staat nog steeds klaar voor psychologische hulpverlening binnen het Sociaal Huis. Voor vervoer kent de marktbus op donderdag en de Minder Mobielen Centrale een succes bij onze oudere en minder mobiele inwoners. Indien je meer buurtgerichte zorg nodig hebt, zoals hulp bij boodschappen doen, kan je eveneens terecht bij het Sociaal Huis. Via het vrijwilligersplatform ‘Give a day’ kunnen zij een vrijwilliger aanduiden om je te helpen. En ook onze jongeren laten we niet aan hun lot over. Voor hen ondersteunt het Sociaal Huis de campagne Zoom 18/25 van de federale overheidsdienst POD maatschappelijke integratie voor deze jongeren.

Voor meer informatie kan je het volledige persbericht nalezen in de bijlage.