Maaien bermen

Artikel 3 van het Bermbesluit d.d. 27 juni 1984 zegt het volgende: "Begraasde bermen mogen niet vóór 15 juni gemaaid worden. een eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden ná 15 september. Het maaisel dient verwijderd te worden binnen de tien dagen na het maaien."