Lokaal bestuur stelt gebouwen open ten dienste van de scholen en woonzorgcentrum

Op 18 mei mochten de scholen geleidelijk heropstarten met 1ste, 2de en 6de leerjaar.
Het noodzakelijke ontdubbelen van klassen, het respecteren van de sociale afstand en omgevingsbubbels, het aanbieden van noodopvang en het vooruitzicht om de overige leerjaren nog te laten opstarten voor de zomer, maakt dat de scholen op zoek moesten naar extra ruimte.
Het lokaal bestuur nam haar regierol ten volle op en deze mooie samenwerking heeft ervoor gezorgd dat de lokalen van de Chiromeisjes, het parochielokaal van Ramsdonk en de kleine zalen van het jeugdontmoetingscentrum ter beschikking gesteld werden van zowel de vrije als de gemeentelijke basisscholen.

Ook woonzorgcentrum Akapella kampt met plaatsgebrek door het hoge aantal coronaslachtoffers. Ten einde een quarantainezone te creëren om zieke en gezonde bewoners te kunnen scheiden werd de persoonlijke huisraad van overleden bewoners ondergebracht in het JOC. Daar mogen ze na een quarantaineperiode van 3 weken opgehaald worden door de nabestaanden.

Door aan de nood van de scholen en woonzorgcentrum voorrang te geven heeft het lokaal bestuur alle beschikbare lokalen ingezet en kan ze voorlopig niet ingaan op andere nieuwe vragen.
We bevinden ons in een zeer vreemde situatie maar samen geraken we erdoor.

Gepubliceerd opwoensdag 20 mei 202016.27 u.