Liefde voor lokale Kunst

Tot 2019 werd jaarlijks een week van de amateurkunsten georganiseerd. Deze werd afgeschaft en wordt vanaf 2020 lokaal ingevuld. Kapelle-op-den-Bos blijft de Kapelse kunsten optimaal ondersteunen door verschillende activiteiten te organiseren voor en door de Kapelse (amateur)kunstenaars onder de noemer 'Liefde voor lokale Kunst': muziek, theater, tentoonstellingen,... alles komt aan bod.