LEKP - Lokaal energie- en klimaatpact

De gemeente Kapelle-op-den-Bos tekende in 2021 op het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) waarbij onze gemeente wordt uitgedaagd om tegen 2030 een aantal klimaatdoelstellingen te realiseren.

Voor Kapelle-op-den-Bos betekent dit dat we ons engageren om tegen 2030 9500 bomen te planten, 4750 m haag of geveltuin en 10 extra natuurgroenperkjes aan te leggen.

Ook willen we overstromingen en verdroging tegengaan door 9500 m² verharding te verwijderen en 9500 m³ water op te slaan of te infiltreren.

Daarnaast willen we de energiecrisis tegengaan door 206 collectieve energiebesparende renovaties en 19 hernieuwbare energieprojecten uit te voeren waar de inwoners mee van kunnen profiteren.

Om de mobiliteit te verduurzamen streven we tegen 2030 naar 10 plaatsen met deelwagens, 95 laadpalen en wordt 9,5 km fietspad aangelegd of opgewaardeerd.

Dit zijn ambitieuze doelstellingen, maar al in het eerste projectjaar hebben we 7 van de 10 groenperkjes aangelegd en werd 7,4 km fietspad aangelegd. De volledige lijst met doelstellingen en realisaties kan je onderaan in bijlage terugvinden.

Voor een aantal doelstellingen is momenteel nog niet veel gerealiseerd, maar er wordt hard aan gewerkt. Zo werken we momenteel samen met autodelen.net een autodeelplan uit met subsidies van de provincie Vlaams-Brabant en zal het Mobiel Energiehuis deze zomer twee weken halt houden in de gemeente. Verder kunnen inwoners beroep doen op een groen- of regenwatercoach en staat nog heel wat ontharding op de planning. Om dat laatste goed aan te pakken wordt momenteel ook een hemelwater- en droogteplan opgemaakt.

Ook jij als inwoner kan rechtstreeks een steentje bijdragen aan dit pact. Plantte je een boom, haag of geveltuin of heb je verharding verwijderd of een regenwaterton of infiltratiesysteem geplaatst,... registreer deze dan via de website www.groenblauwpeil.be (helemaal naar onder doorscrollen 'nieuwe LEKP-verbetering toevoegen') en laat ook jouw inspanning meetellen! (Bomen, hagen en regenwatertonnen aangekocht i.k.v. de gemeentelijke acties worden door de gemeente zelf ingevoerd).

De komende jaren zal de gemeente verder werken aan de doelstellingen zodat Kapelle-op-den-Bos tegen 2030 een klimaatbestendige gemeente wordt.

Meer info over het lokaal energie- en klimaatpact kan je vinden via www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/lekp.