Koningsteen

Het Koningsteen bevindt zich in het gehucht Oxdonk. De oorsprong ervan is onbekend. Algemeen wordt verondersteld dat het oorspronkelijk een jachtpaviljoen was van de hertogen van Brabant. Wel weten we dat het reeds vermeld wordt in oude kronieken die dateren uit de 16de eeuw. Het veranderde dikwijls van eigenaar. Pas in 1671 kreeg het zijn benaming ‘Coninckxsteen’ en dit op verzoek van de toenmalige eigenaar. Nu is het Koningsteen een centrum om de moderne mens toe te laten zichzelf terug te vinden, zijn groeikracht als het ware te ontdekken. Het Koningsteen is één van de vele mooie plekjes op het Oxdonk-wandelpad. Deze brochure is te verkrijgen bij de dienst toerisme in het gemeenschapscentrum de oude pastorie.