Kerk en omgeving Nieuwenrode

In het dossier van de heraanleg van de omgeving van de Kerkstraat in Nieuwenrode, heeft het lokaal bestuur door het aanstellen van een studiebureau ondertussen een nieuwe stap gezet.
In samenwerking met het bisdom, de Kerkfabriek, buurgemeente Meise en alle omwonenden zal er gezocht worden naar een multifunctioneel gebruik van enerzijds de kerk en de kerkomgeving, en anderzijds ook de parking tussen de kerk en het GC de Oude Pastorie. Concreet is het een geheel van projecten die samen een enorme opwaardering voor Nieuwenrode zullen betekenen.
De bedoeling is om de gehele omgeving als één geheel meer kleur te geven. Dit betekent dus een volledige heraanleg (riolering + wegenwerken) van de Kerkstraat en een eventuele verlegging van de provinciale waterloop de Birrebeek. In combinatie met onder andere het RUP Nieuwenrode, opstart van het dossier in de Paddegatstraat en aansluiting met het project van de Molenstraat zorgt dit voor een enorme investering in de opwaardering van Nieuwenrode.

Infomarkt op donderdag 26 oktober 2023

Na afstemming met de kerkfabriek en andere betrokken partners, werd het tijd om de eerste plannen te presenteren.
Om deze visie voor te stellen en af stemmen met alle buurtbewoners, organiseerde het lokaal bestuur een infomarkt op donderdag 26 oktober 2023 in de kerk van Nieuwenrode.

Hoofddoel van deze infomarkt was onze inwoners informeren en de standpunten van de buurt leren kennen. Hoe staan de buurtbewoners t.o.v. de voorgestelde visie en welke functies zien zij voor de gemeenschap?