Kapelle-op-den-Bos investeert in een nieuwe sociale campus

Op de site van het huidige OCMW-gebouw (Evert Larockstraat - Guido Gezellelaan - Ernest Claessstraat) komt een sociale campus.

De sociale campus omvat de bouw van een nieuw sociaal huis, een dienstencentrum en (nieuwbouw)assistentiewoningen voor senioren. Daarnaast voorziet het bouwproject ruimte voor een skatepark en een speeltuin. Buurtbewoners die de huidige site als parkeerplaats gebruiken kunnen reeds vanaf 2022 wat verderop parkeren op een nieuw te ontwikkelen buurtparking aan de Baanveldstraat-Hombeekseweg. Deze parking zal een 45-tal parkeerplaatsen bevatten. Daarmee komt het lokaal bestuur alvast tegemoet aan de huidige parkeerdruk in de buurt.

Om een antwoord te bieden op de toenemende vergrijzing wil het lokaal bestuur een buurtgericht zorgaanbod creëren met een dienstencentrum en betaalbare assistentiewoningen. Aanvullend zal er binnen de sociale campus ook ruimte zijn voor het jonge gezin (lokaal loket kinderopvang, huis van het kind, consultatiebureau Kind en Gezin, … ) en het dienstenaanbod van het sociaal huis. Het lokaal bestuur zet daarmee in op een laagdrempelig dienstenaanbod op maat van elke Kapellenaar. De afbraak van de huidige gebouwen is tevens een belangrijke stap naar een asbestvrij gemeentelijk patrimonium.

Voor de ontwikkeling van de sociale campus en de latere uitbating van het dienstencentrum en de assistentiewoningen richt het lokaal bestuur een welzijnsvereniging op samen met het Zorgbedrijf Vlaanderen. Door de samenwerking met Zorgbedrijf Vlaanderen wordt zorgexpertise en lokale verbondenheid gecombineerd op één sociale campus. Kleinschalig, laagdrempelig, buurtgericht, op maat en betaalbaar, zijn kernbegrippen verbonden aan het hulp- en woonaanbod dat het lokaal bestuur op deze sociale campus wil realiseren.

De volgende stap is dat Zorgbedrijf Vlaanderen een studieopdracht krijgt en een voorstel doet hoe de campus kan ontwikkeld worden met respect voor de buurt en met behoud van het huidige skatepark en de speeltuin. De eerste resultaten worden voor de zomer van 2022 verwacht. Op dat ogenblik zal er een buurtinfomatievergadering worden georganiseerd.

De toekomstige welzijnsvereniging zal instaan voor de exploitatie van de assistentiewoningen. Hierdoor zullen de gevolgen van deze enorme investering op het meerjarenplan van het lokaal bestuur beperkt zijn, en is het totale project ook voor een kleine gemeente, realistisch en haalbaar. Er wordt nog bekeken of de assistentiewoningen - naast huur - ook met een koopformule (via obligatie) kunnen worden aangeboden. Dat is een interessant alternatief voor de klassieke huur. Want betaalbaar wonen is een enorme uitdaging geworden, ook in Kapelle-op-den-Bos.

Gepubliceerd opwoensdag 15 december 202110.43 u.