Kapelle-op-den-Bos blijft verenigingen ondersteunen om jongeren in eigen gemeente uitgangsmogelijkheden te bieden

Het lokaal bestuur wil de verenigingen blijven steunen om in de toekomst jongeren de kans te bieden in de eigen gemeente te kunnen genieten van het uitgangsleven.

Het lokaal bestuur ziet de nood in om op gebied van security en fuifbeleid een reglement op te stellen om fuiven te laten doorgaan in de gemeente. De hoge kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke inzet van professionele bewakingsfirma’s op fuiven, betekent een flinke hap uit de omzet van dergelijke organisaties. Door de geringe opbrengst zou dit immers het organiseren van fuiven op de helling kunnen zetten en de uitgangsmogelijkheden van jongeren in de eigen gemeente gaan inperken.
Vorige jaren heeft het lokaal bestuur binnen de vrijetijdsraad dan ook een budget voorzien om een financiële tussenkomst voor de inzet van professionele security mogelijk te maken. Zo werd vorig jaar 40% van de gemaakte kosten voor security door het lokaal bestuur als subsidie uitgekeerd aan de organiserende verenigingen.
Nu er in Kapelle-op-den-Bos werk wordt gemaakt van nieuwe subsidiereglementeringen, zal er ook een aparte reglementering worden opgesteld voor het inzetten van professionele security en de nodige budgetten hiervoor worden voorzien.
Verder tracht Kapelle-op-den-Bos, samen met Londerzeel en Meise, een fuifcharter voor de organisatie van fuiven op te maken zodat de jeugd de kans krijgt in de eigen gemeente te kunnen genieten van het uitgangsleven. De overlegmomenten met alle actoren zijn lopende. Het lokaal bestuur heeft de intentie om spoedig tot een gedragen reglementering te komen.

Gepubliceerd opdinsdag 25 april 20238.43 u.