Inname openbaar domein

Als u bouwt of verbouwt neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan, ... te plaatsen. Hiervoor moet u een toelating aanvragen.

Procedure

U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan bij uw gemeente.

Kostprijs

Kost

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die u inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname.

Aangezien EagleBe toch wat verschilt van onze vroegere manier van werken, geven we hieronder een kort overzicht van de verschillende informatievelden die ingevuld moeten worden bij elke aanvraag.

Het formulier bevat 5 onderdelen:

1. Algemeen
- Selecteer het type inname
Er is keuze tussen verschillende types inname. Indien niets past, selecteer dan ‘andere’
- Beschrijving van de werken/inname
voorbeelden: verhuis, container op parkeervak, plaatsing stelling, …
- Bijlage
Extra info kan hier geüpload worden (bv. een plannetje).

2. Periode
- Klik op start- en einddatum om de juiste data van in de inname te prikken in de kalender.
- De datums worden automatisch ingevuld als de eerst mogelijk dag van inname.

3. Locatie
- Adres
Om de locatie van de inname weer te geven maken wij gebruik van het (dichtstbijzijnde) adres. Kies de straat uit de lijst van straatnamen.
- Teken de inname
Op basis van de periode en het adres, wordt een kaart getoond. Deze kaart is ingezoomd in de buurt van je adres en toont alle geplande innames tijdens jouw geselecteerde periode.
De in te nemen zone kan dan ingetekend worden op verschillende manieren:
- Plaats een zone: een rechthoek met de opgegeven afmetingen.
- Teken een zone: vlak met vrije vormen en afmetingen, te sluiten door te dubbelklikken.
- Verwijder: hier kan je ingetekende zones verwijderen door deze aan te klikken.
- Details over de hinder
Hier kan meer info gegeven worden over de hinder die de inname zal veroorzaken op het voetpad/berm, fietspad, parkeerstrook,…

4. Contact
Hier worden de contactgegevens van de aanvrager ingevuld. Indien een gebruiker aangemeld is met een EagleBe-account (gratis aan te maken) worden zijn contactgegevens automatisch ingevuld.

5. Bevestiging
Je aanvraag is nu klaar om in te sturen. Na verzending krijg je een bevestigingsmail met daarin een overzicht van jouw aanvraag.