Informatie over quarantaine en isolatie

Wie moet in quarantaine?

Als iemand met wie je nauw contact had, positief getest heeft op COVID-19 (= jij bent een hoogrisicocontact), moet je in quarantaine. Die duurt minstens 7 dagen vanaf het laatste contact dat je had met de besmette persoon óf tot je de negatieve resultaten van je test krijgt. Je kan besmet zijn en blijft thuis, zonder bezoek te ontvangen. Je mag pas uit quarantaine wanneer het resultaat van je test op dag 7 negatief is.

Voor zorgpersoneel en orde- & veiligheidspersoneel gelden uitzonderingen. Blijf de volgende 7 dagen ook nog waakzaam, ongeacht de resultaten van de test.

Reizigers die terugkeren uit rode zones, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven, en die langer dan 48 uur in België zullen verblijven worden beschouwd als “hoogrisicocontacten”, wat betekent dat ze verplicht in quarantaine moeten.

De periode van quarantaine start op de dag na het verlaten van de rode zone, op voorwaarde dat deze duidelijk en objectief vastgesteld is op het Passagier Lokalisatie Formulier. Zo niet gaat de quarantaine in vanaf de reiziger in België aankomt, na een verblijf in een rode zone, tenzij anders bepaald door de behandelende arts/decreet van de gefedereerde entiteiten.

Indien geen test wordt afgenomen (bijv. kind jonger dan 6 jaar), of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, stopt de quarantaine van asymptomatische hoogrisicocontacten na 10 dagen beginnend de dag na het laatste hoogrisicocontact. Deze quarantaine wordt dan gevolgd door een periode van 4 dagen extra waakzaamheid.  Als er tijdens de quarantaine symptomen optreden, moet de persoon uiteraard worden getest. Als de test positief is, moet de betrokken persoon een isolatieperiode van minimum 7 dagen ondergaan vanaf de datum van aanvang van de symptomen.

Op basis van het ingevulde Passagier Lokalisatie Formulier zal je op de hoogte gebracht worden via SMS of je in quarantaine moet en krijg je een activitatiecode waarmee je een test kan aanvragen op mijngezondheid.belgie.be.
Je kan de rode zones zelf terugvinden op de kaart gepubliceerd op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be.

Wat moet ik verstaan onder het begrip quarantaine?

Quarantaine betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats, die vooraf moet opgegeven worden via het Passagier Lokalisatie Formulier. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten.

Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren):

 • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.
 • Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).
 • Bezoek van externen is niet toegestaan.
 • Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.
 • Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.
 • De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien symptomen optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt. Indien symptomen optreden moet u in zelf-isolatie gaan en contact opnemen met een huisarts in de buurt.
 • Tijdens de hele periode van quarantaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan de gezondheidsautoriteiten.
 • Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende noodzakelijke activiteiten, en mits het extra aandacht besteden aan hygiënische maatregelen, het afstand bewaren met andere personen en het dragen van een (stoffen) mondmasker:
  • Dringende medische zorgen;
  • Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
  • Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;

Quarantaine versus isolatie: het verschil

Je moet in isolatie bij een positieve COVID-19 test. Je isolatie duurt minimum 7 dagen, van bij de start van je klachten. Je mag pas uit isolatie gaan als je 3 dagen geen koorts meer hebt en je klachten duidelijk verbeterd zijn.

Je wordt als “besmettelijk” beschouwd.

Extra maatregelen te nemen bij isolatie:

 • Draag thuis een mondmasker om je huisgenoten te beschermen
 • Verblijf zoveel mogelijk in een aparte kamer die je goed verlucht, zodat het virus er zich niet kan opbouwen
  Vraag hulp aan anderen voor je boodschappen
 • Je kan zelf contact opnemen met het callcenter voor contactonderzoek, maar je hoeft daarop niet te wachten.

Media