Informatie van de federale overheid

De basisprincipes

 • De algemene hygiënemaatregelen blijven van toepassing;
 • De overheden moeten kunnen blijven functioneren;
 • Indien ouders geen andere mogelijkheid hebben dan de grootouders (ongeacht hun leeftijd) om hun kinderen op te vangen moeten kleine kinderen worden opgevangen in de kinderopvang en scholieren op school. Specifiek moet er aandacht besteed worden aan de kinderen van personeelsleden uit vitale sectoren en essentiële diensten;
 • De social distancing maatregelen (minimum 1.5 meter tussen personen) worden behouden in alle omstandigheden, behoudens voor gezinnen die onder hetzelfde dak wonen. Bijvoorbeeld: laat een stoel vrij tussen twee personen tijdens een noodzakelijke vergadering (dit is niet van toepassing voor personen die onder hetzelfde dak leven);
 • Een mix van verschillende leeftijden moet absoluut worden vermeden; net als een mix van verschillende sociale kokers (groepen) die voorheen niet met elkaar in contact kwamen.
 • Blijf zoveel mogelijk thuis, enkel essentiële verplaatsingen (professionele verplaatsingen,naar de bank of post, toegang tot medische zorgen, om te zorgen voor dieren, verplaatsingen in het kader van vrijwilligerswerk, zich begeven van en naar plaatsen waarvan de opening is toegestaan, contact met "nieuwe groep tot 4 personen") mogen worden gedaan.
 • Vanaf 11 mei 2020 zijn samenscholingen van personen die niet onder hetzelfde dak wonen, toegelaten onder de voorwaarden:
  • Een huishouden (= personen die onder hetzelfde dak wonen), ongeacht de grootte, mag thuis tot vier personen ontvangen. Deze vier personen zijn steeds dezelfde personen en maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden.
  • Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn volledige huishouden zich, en zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft.
  • De leden van de nieuwe op die manier gevormde “groep” mogen thuis geen andere personen ontvangen, noch door andere personen ontvangen worden.
  • De regels van social distancing zijn van toepassing tussen de
   verschillende huishoudens.”

Vanaf wanneer zijn de maatregelen van toepassing?

Vanaf de middag van 18 maart tot en met 19 april zijn de maatregelen hieronder beschreven en deze uit het persbericht van de Eerste Minister van kracht. Vanaf 15 april werden de maatregelen verlengd tot en met 3 mei 2020.

Op maandag 4 mei 2020 start Fase 1a van de exitstrategie.

Op maandag 11 mei 2020 gaat Fase 1b van start.

Vanaf 18 mei 2020 wordt Fase 2 van het afbouwplan gestart.

De situatie wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie kunnen de maatregelen afgezwakt of versterkt worden.

Wat betekent de afkondiging van een federale fase voor de reeds genomen besluiten voor de lokale overheden?

Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen en hun voorgaande besluiten intrekken na de publicatie van het ministerieel besluit.

 Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

Wanneer de federale maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het ministerieel besluit), zijn de sancties, voorzien in de artikels 182 en 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007, van toepassing. De nadruk ligt op preventie, dialoog en burgerzin.

De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen.

De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

Downloads