Infoavond Tankslag

Op dinsdag 19 maart 2021 kan je deelnemen aan een digitale infoavond waar je meer informatie krijgt over de groepsaankoop voor het verwijderen van oude mazouttanks.

Lokaal bestuur Kapelle-op-den-Bos organiseert samen met Haviland een groepsaankoop voor het verwijderen van oude mazouttanks. Een lekkende tank veroorzaakt zware grondwater- en bodemverontreiniging. Zelfs een ‘lege’ tank kan nog tot 100 l. stookolie bevatten. Wie zijn tank niet meer gebruikt, is daarom verplicht om hem te laten saneren nadat hij buiten gebruik is gesteld.

Bij het buiten gebruik stellen van een stookolietank zorg je er voor dat die niet opnieuw gebruikt kan worden, zonder daarom het risico op restverontreiniging weg te nemen. Bij sanering verwijder je ook alle overgebleven stookolie en in het beste geval ook de tank.

De wetgeving verplicht de verwijdering van buitengebruik gestelde (bovengrondse en ondergrondse) stookolietanks bij particuliere woningen. Als dit omwille van technische redenen niet mogelijk is, moeten ze geledigd, gereinigd en opgevuld worden met een inert materiaal. Anders kan dit aanleiding geven tot grondwater- en bodemverontreiniging, wat tot veel grotere kosten zal leiden dan de kost van het verwijderen van de tank.

Heb je een mazouttank die niet meer in gebruik is en wens je deze te laten verwijderen via deze groepsaankoop? Meld je tank dat vrijwillig aan via dit formulier. Dit kan, geheel vrijblijvend tot 31/3/2021.

 

Had je graag eerst nog wat meer informatie ontvangen voor je je tank laat verwijderen?

Op dinsdag 16 maart 2021 wordt een digitale infoavond georganiseerd.

Inschrijven voor deze infoavond kan via dit formulier, de dag van de infoavond ontvang je dan een link om hieraan deel te nemen.

Tijdens deze infoavond krijg je antwoord op volgende vragen:

 • Hoe zit het juist met die wetgeving?
 • Hoe verloopt alles praktisch
  • Plaatsbezoek voor opmaak offerte?
  • Waar moet rekening mee gehouden worden (parkeerverbod,…)?
  • Welke toegang moet worden voorzien?
  • Hoe wordt beslist als een tank al dan niet kan worden verwijderd?
  • Hoe lang duren de werken?
  • Hoe lang op voorhand wordt men verwittigd dat de werken zullen worden uitgevoerd?
Gepubliceerd opwoensdag 3 februari 202115.35 u.