Hulp bij schulden

Budgetbegeleiding

Je beheert zelf je budget. De maatschappelijk werker helpt met het opmaken van een budgetplan, een inventaris van je schulden, geeft advies,... Je ontvangt dus zelf je inkomsten en voert zelf alle betalingen uit. Er wordt bekeken hoe met het beschikbare budget alle noodzakelijke betalingen kunnen gebeuren, zodat er voldoende leefgeld overblijft voor aankopen zoals voeding en kleding.

Budgetbeheer

Het OCMW beheert tijdelijk jouw budget, ontvangt dan jouw inkomsten en voert in jouw naam betalingen uit. Er wordt bekeken hoe met het beschikbare budget alle noodzakelijke betalingen kunnen gebeuren, zodat er voldoende leefgeld overblijft voor aankopen zoals voeding en kleding.

Collectieve schuldenregeling

Na het indienen van een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank beslist de rechter dat een advocaat-schuldbemiddelaar wordt aangesteld. Je werkgever of de instelling die je uitbetaalt, is verplicht al je inkomsten te storten aan de schuldbemiddelaar. Die maakt een plan op om je schulden af te lossen en zorgt daarbij voor een evenwicht tussen jouw belangen en die van de schuldeisers.

Schuldbemiddeling

Een maatschappelijk werker bekijkt samen met jou welke afbetaling haalbaar is. Er wordt rekening gehouden met je inkomsten en uitgaven. De maatschappelijk werker stelt een afbetalingsplan voor aan de schuldeiser, maar je doet zelf de afbetaling volgens het overeengekomen afbetalingsplan.