Hulp bij het invullen van de belastingaangifte

Ondanks de moeilijke situatie van de voorbije maanden probeerde de FOD Financiën de dienstverlening voor de hulp bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting te garanderen. Tot en met 30 juni werd daarvoor de hulp per telefoon georganiseerd.

Deze hulp per telefoon kan voor de meer kwetsbare groepen een bijkomend obstakel vormen.
De FOD Financiën wil dit probleem graag verhelpen door uitzonderlijk invulsessies te organiseren in nauwe samenwerking met het lokaal bestuur.


Voor wie?

Om de haalbaarheid van deze uitzonderlijke aanpak te garanderen, is deze hulp alleen bestemd voor de belastingplichtigen die:
• een aangifte hebben ontvangen in een bruine enveloppe met in de linkerbovenhoek een telefoonnummer voor de hulp bij het invullen. (en dus geen voorstel van vereenvoudigde aangifte in een witte enveloppe)
• in 2019 hun aangifte hebben laten invullen in een gemeente of in een kantoor van de FOD Financiën
• moeilijkheden ondervinden met de hulp per telefoon.

Gepubliceerd opwoensdag 24 juni 202016.06 u.