Horizon

Met het integratieproject Horizon worden mensen van verschillende leeftijd, herkomst en achtergrond samengebracht bij activiteiten zoals lessen Nederlands, initiatie computerles, maar ook sportactiviteiten, uitstapjes, enz.