Hoffelijkheid en verkeersregels

Neem jij deel aan het verkeer als autobestuurder, fietsers of voetganger? Respecteer dan altijd de verkeersregels, wees hoffelijk, kijk goed uit en geef ruimte en tijd aan andere weggebruikers. Hieronder vind je 9 belangrijke fietsverkeersregels: 

1. Oversteken

Volgens de wegcode ben je óf fietser óf voetganger. De twee tegelijk, dat kan niet. Aan een zebrapad moet je van je fiets stappen om voorrang te krijgen bij het oversteken, m.a.w. voorrang bij het oversteken van een zebrapad is enkel voorbehouden aan voetgangers. Steek je al fietsend (het zebrapad) over, dan moet je dus zelf voorrang verlenen.

2. Een zebrapad verschilt van een oversteekplaats voor fietsers 
Voor voetgangers die wachten om over te steken aan een zebrapad moeten auto’s verplicht stoppen. Voor fietsers die wachten om over te steken aan een oversteekplaats voor fietsers moet dat niet. 

3. De voorrang van rechts is universeel
Ook fietsers moeten voorrang verlenen aan het verkeer dat van rechts komt.

4. Spookrijden 
Fietsers rijden steeds aan de rechterzijde en in de rijrichting van de weg, tenzij de fietsinfrastructuur en -signalisatie dit anders aangeven, bv. tweerichtingsfietspad.  

5. Snelheidslimiet
Ook fietsers dienen zich aan de snelheidslimiet te houden: jaagpad max. 30 km/u; woonerf max. 20 km/u; speelstraat = stapvoets rijden.

6. Alcoholcontrole
De toegelaten alcoholpercentages zijn gelijk voor alle bestuurders, dus ook voor fietsers!

7. Naast elkaar
In de bebouwde kom mogen fietsers maximaal met twee naast elkaar rijden. In geen geval mag je tegenliggers hinderen. Buiten de bebouwde kom moeten fietsers achter elkaar rijden zodra er een achterligger nadert.

8. Verlichting
Zorg er voor dat je fietsverlichting behoorlijk werkt en zet deze tijdig aan zodat je steeds zichtbaar bent, ook in het (schemer)donker.

9. Fietsers moeten altijd het stuur vasthouden en de voeten op de pedalen houden. Ze mogen zich niet laten voorttrekken en niemand achterop nemen. Ook je hond uitlaten terwijl je zelf op de fiets zit, is verboden.

Hoffelijk gedrag is goed voor je eigen humeur en dat van anderen. Als we meer rekening houden met elkaar, kan iedereen veilig aan het verkeer deelnemen.  

Bron: Vlaamse Stichting Verkeerskunde