Hoe beschermt u zichzelf en anderen?

Om jezelf en anderen te beschermen tegen het nieuwe coronavirus (Covid-19) kan je volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

  1. Blijf thuis als je ziek bent.
  2. Was regelmatig je handen.
  3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.
  5. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Vertraag de verspreiding van het virus:

  1. Blijf zo veel mogelijk thuis.
  2. Vermijd handen geven, kussen of knuffelen. Begroet elkaar met een zwaai.
  3. Wees aandachtig voor risicogroepen. Dit zijn personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …
  4. Contact tussen kinderen en ouderen is af te raden. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden.
  5. Hou voldoende afstand (1,5 meter) als je buiten bent.

Meertalige communicatie vind je via deze link: https://www.integratie-inburgering.be/wat-kunnen-we-voor-jou-doen/coronavirus-meertalige-informatiehttps://www.integratie-inburgering.be/wat-kunnen-we-voor-jou-doen/coronavirus-meertalige-informatie