Heropstart activiteiten

Wil je graag iets organiseren in deze moeilijke tijden? Denk je er aan om als vereniging terug op te starten? Heb je vragen over wat toegelaten is en wat niet?

Gebruik onderstaand stappenplan als leidraad:

  • Stap 2: Maak steeds een draaiboek met eventueel een circulatieplan (indien van toepassing).
  • Stap 3: Vraag toestemming aan het lokaal bestuur.
    • Hiervoor gebruik je het e-formulier dat je onderaan deze pagina vindt. Voeg je draaiboek en circulatieplan toe aan dit formulier.
  • Stap 4: Pas na goedkeuring van je aanvraag kan je effectief starten.
Het lokaal bestuur behandelt zo snel als mogelijk jouw aanvraag en laat per mail weten of jouw activiteit al dan niet mag doorgaan