Heraanleg Tisseltstraat

Op 15 februari 2023 stelde het lokaal bestuur een studiebureau aan voor de heraanleg van de Tisseltstraat in Ramsdonk.

Naast het verhogen van de verkeersveiligheid staat in dit project ook het verbeteren van de waterkwaliteit van de Plasbeek centraal. Zo zal er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden waardoor het afvalwater van de Tisseltstraat naar een zuiveringsstation wordt afgevoerd en de Plasbeek enkel nog hemelwater te verwerken krijgt.

Ook de Vinnekenstraat en de kruispunten met de Broekstraat, Stichelaarstraat en Notenstraat worden meegenomen in dit project.

De uitvoering is voorzien voor volgende legislatuur. 

Meer informatie volgt later.