Hemelwater- en droogteplan

Om beter voorbereid te zijn op extreme klimaat- en weerfenomenen zoals hevige regenval en langdurige droogte, heeft het lokaal bestuur van Kapelle-op-den-Bos, samen met Aquafin, een visie uitgeschreven. De aanpak van deze problematiek hebben we gebundeld in een hemelwater- en droogteplan. 

De opwarming van de aarde heeft een invloed op de manier en de intensiteit waarmee neerslag valt. In de winter krijgen we meer en intense regen, in de zomer net minder. Als het dan al regent in de zomer, kan dat zo intens zijn dat het regenwater niet de tijd krijgt om te infiltreren in de harde, droge ondergrond wat op zich ook voor veel overlast kan zorgen.

De Vlaamse overheid lanceerde daarom het project 'Blue Deal', een ambitieus programma om de droogteproblematiek in Vlaanderen aan te pakken. Eén van de acties is de opmaak van gemeentelijke hemelwater- en droogteplannen. Vanaf eind 2024 is dit een verplichting als de lokale besturen nog in aanmerking willen komen voor subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij voor o.a. rioleringsaanleg.

Deze doelstellingen krijgen extra aandacht:

  • Verminderen van de negatieve gevolgen van overstromingen.
  • Verminderen van de negatieve gevolgen van droogte en het tegengaan van het dalend grondwaterniveau.
  • Verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Het lokaal bestuur ontwikkelde samen met diverse actoren een visie waarbij een inventaris werd opgemaakt van locaties waar ingrepen mogelijk zijn op het vlak van ontharding, (her)gebruik van regenwater, infiltratie, buffering, vertraagde afvoer, enz…