Groepsaankoop regenwatertonnen 2022

De voorbije zomers werden gekenmerkt door extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven en zware regenval met wateroverlast. Het ziet ernaar uit dat dit soort weersomstandigheden in de toekomst zal toenemen, zodat de noodzaak aan uitgebreide infrastructuur voor de beheersing van droogte en wateroverlast dringender wordt. 

Bij hevige regenval is de plotse hoeveelheid hemelwater zo groot dat het water geen tijd heeft om te infiltreren in de bodem, en de afvoer het debiet niet kan verwerken. Dit geeft lokale wateroverlast tot gevolg. Door de opvang van hemelwater wordt de afvoer gebufferd en neemt het risico op wateroverlast af.  

Van 1 juni tot 15 december 2022 kunnen de inwoners van Kapelle-op-den-Bos een regenton aankopen via een groepsaankoop. Die wordt georganiseerd door streekintercommunale Haviland en Klimaatpunt vzw.
De actie speelt in op de maatschappelijke nood en het besef dat we verstandig moeten omspringen met ons watergebruik. Zeker in tijden van schaarste is het aangewezen om zoveel mogelijk water te bufferen. En regenwater opvangen, dat is alleen maar positief, zegt Hans van Thienen van Haviland: "Het is goed voor het klimaat, maar ook voor je portefeuille."
Via de website  haviland.be/nl/regenwatertonnen kan heel eenvoudig een ton besteld worden.
Er is keuze uit drie inhoudsmaten (300, 650 en 1000 liter), allemaal met een kraantje en er is zelfs een designmodel bij met bloembak. De ton wordt geleverd in de gemeentelijke loods in de Kerselaarlaan. Mits een kleine meerprijs kan de ton ook aan huis geleverd worden en kan ze eventueel ook geplaatst en op de regenpijp aangesloten worden. Het tussenstuk kan ook besteld worden. De plaatsing gebeurt door de sociale werkplaats van 3W+.

Het installeren van een bovengrondse ton is eenvoudig en heeft heel wat voordelen. Zo kan je het regenwater dat werd opgevangen in tijden van droogte, waarin zuinig gebruik van leidingwater noodzakelijk is, hergebruiken om je auto of fiets te wassen, of om de planten in je tuin water te geven. Bovendien zorgt een ge├»nstalleerde ton voor de beschikbaarheid van gratis regenwater in plaats van kostelijk drinkwater. Tot slot kan een regenwaterton zorgen voor een bufferend vermogen. Bij een hevige regenbui zal het regenwater worden opgevangen in de regenwaterton, vooraleer het terecht komt op de bodem of in de waterafvoer.  

Werkwijze? 

  • Het aanbod van de groepsaankoop wordt gekozen door een werkgroep van enthousiaste burgers die mee beslissen aan welke voorwaarden de regenwatertonnen moeten voldoen en welke eisen gesteld worden aan de leverancier(s). De eerste samenkomst van de werkgroep vond digitaal plaats op 23 maart 2022. 
  • De gekozen firma geeft een toelichting en ge├»nteresseerde inwoners kunnen nadien hun regenwaterton naar keuze bestellen. 
  • De burger zal een offerte ontvangen van de leverancier en betaald deze binnen de gestelde termijn. 
  • De burger gaat de regenwaterton afhalen op een centrale locatie in de gemeente of laat deze leveren en installeren door een installateur van 3WPlus. 

Nog vragen? Neem gerust contact op met Haviland Intercommunale via milieu@haviland.be of 0485 44 11 21.