Groepsaankoop regenwatertonnen 2022

Infoavond op dinsdag 7 juni 2022 van 19.30 tot 21.00 u. in de Muyldermanszaal van het administratief centrum. Inschrijven kan via deze link: https://forms.office.com/r/U4V7w9hPw3

De voorbije zomers werden gekenmerkt door extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven en zware regenval met wateroverlast. Het ziet ernaar uit dat dit soort weersomstandigheden in de toekomst zal toenemen, zodat de noodzaak aan uitgebreide infrastructuur voor de beheersing van droogte en wateroverlast dringender wordt. 

Bij hevige regenval is de plotse hoeveelheid hemelwater zo groot dat het water geen tijd heeft om te infiltreren in de bodem, en de afvoer het debiet niet kan verwerken. Dit geeft lokale wateroverlast tot gevolg. Door de opvang van hemelwater wordt de afvoer gebufferd en neemt het risico op wateroverlast af.  

Het installeren van een bovengrondse ton is eenvoudig en heeft heel wat voordelen. Zo kan je het regenwater dat werd opgevangen in tijden van droogte, waarin zuinig gebruik van leidingwater noodzakelijk is, hergebruiken om je auto of fiets te wassen, of om de planten in je tuin water te geven. Bovendien zorgt een ge├»nstalleerde ton voor de beschikbaarheid van gratis regenwater in plaats van kostelijk drinkwater. Tot slot kan een regenwaterton zorgen voor een bufferend vermogen. Bij een hevige regenbui zal het regenwater worden opgevangen in de regenwaterton, vooraleer het terecht komt op de bodem of in de waterafvoer.  

Werkwijze? 

  • Het aanbod van de groepsaankoop wordt gekozen door een werkgroep van enthousiaste burgers die mee beslissen aan welke voorwaarden de regenwatertonnen moeten voldoen en welke eisen gesteld worden aan de leverancier(s). De eerste samenkomst van de werkgroep vond digitaal plaats op 23 maart 2022. 
  • De gekozen firma geeft een toelichting en ge├»nteresseerde inwoners kunnen nadien hun regenwaterton naar keuze bestellen. 
  • De burger zal een offerte ontvangen van de leverancier en betaald deze binnen de gestelde termijn. 
  • De burger gaat de regenwaterton afhalen op een centrale locatie in de gemeente of laat deze leveren en installeren door een installateur van 3WPlus. 

Nog vragen? Neem gerust contact op met Haviland Intercommunale via milieu@haviland.be of 0485 44 11 21.