Groepsaankoop regenwatertonnen 2024

De voorbije zomers werden gekenmerkt door extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven en zware regenval met wateroverlast. Het ziet ernaar uit dat dit soort weersomstandigheden in de toekomst zal toenemen, zodat de noodzaak aan uitgebreide infrastructuur voor de beheersing van droogte en wateroverlast dringender wordt.

Bij hevige regenval is de plotse hoeveelheid hemelwater zo groot dat het water geen tijd heeft om te infiltreren in de bodem, en de afvoer het debiet niet kan verwerken. Dit geeft lokale wateroverlast tot gevolg. Door de opvang van hemelwater wordt de afvoer gebufferd en neemt het risico op wateroverlast af.

Het installeren van een bovengrondse ton is eenvoudig en heeft verschillende positieve gevolgen. Zo kan je het regenwater dat werd opgevangen in tijden van droogte, waarin zuinig gebruik van leidingwater noodzakelijk is, hergebruiken. Een geïnstalleerde ton zorgt voor de beschikbaarheid van gratis regenwater in plaats van kostelijk drinkwater om je auto of fiets mee te wassen, of om de planten in je tuin water te geven. Tot slot zorgt een regenwaterton voor een bufferend vermogen. Bij een hevige regenbui zal het regenwater worden opgevangen in de regenwaterton, vooraleer het terecht komt op de bodem of in de waterafvoer. De kans op wateroverlast wordt dus door middel van een regenwaterton verkleind.

Werkwijze?

  • Het aanbod van de groepsaankoop wordt gekozen door een intergemeentelijke stuurgroep van enthousiaste burgers die mee beslissen aan welke voorwaarden de regenwatertonnen moeten voldoen en welke eisen gesteld worden aan de leverancier(s). 
  • De door de stuurgroep gekozen firma geeft een toelichting en alle ge├»nteresseerde inwoners kunnen nadien hun regenwaterton naar keuze bestellen.
  • Wil jij een regenwaterton aankopen via de groepsaankoop? Dan ontvang je een factuur van de leverancier en betaal je deze binnen de gestelde termijn.
  • Nadien kan je de regenwaterton afhalen op een centrale locatie in de gemeente of laat je deze leveren.

Contact

Nog vragen? Neem gerust contact op met Haviland Intercommunale via milieu@haviland.be of 0473 66 23 86.

Op donderdag 16 mei 2024 om 19 u. vindt de infoavond groepsaankoop regenwatertonnen plaats in de muyldermanszaal van het administratief centrum, Marktplein 29.

Wil jij graag deelnemen aan de infoavond? Schrijf je dan in via deze link.

Meer info en bestellingen: https://haviland.paddlecms.net/nl/regenwatertonnen-editie-2024