Groepsaankoop laadpalen 2023

Update groepsaankoop laadpalen

In samenwerking met Haviland Intercommunale organiseerde de gemeente Kapelle-op-den-Bos en 3 andere gemeenten een samenaankoop laadpalen voor particulieren en bedrijven.

Voor deze samenaankoop werd door de stuurgroep, bestaande uit inwoners uit de deelnemende gemeenten, Smappee aangeduid als aanbieder.

De gekozen aanbieder, Smappee, gaf samen met Haviland Intercommunale op 4 september 2023 een infosessie. Tijdens deze infosessie werd een toelichting gegeven over de samenaankoop en werden de laadpalen voorgesteld. Heb je de sessie gemist? Onderaan deze paging vind je de presentaties van de infosessie in Kapelle-op-den-Bos.

Heb je je nog niet aangemeld voor de samenaankoop maar wens je dit nog te doen? Meld je dan voor 15/12 nog aan via deze link. En dan ontvang je weldra de nodige informatie.

Nog vragen? Je kan Haviland Intercommunale bereiken via milieu@haviland.be.

Groepsaankoop laadpalen

Om de groei van duurzame mobiliteit en meer bepaald elektrisch rijden bij te houden, moeten er in België tegen 2030 zo’n 150.000 laadpalen bijkomen – of 20 keer zoveel laadpalen als er vandaag zijn. Als dat aantal evenredig verdeeld wordt, moeten er in onze regio 150.000 laadpalen geplaatst worden in de komende 10 jaar. Dat zijn er 2 per maand.

Er is dus nog heel wat werk aan de winkel! Bij deze laadpalen worden gelukkig niet enkel publieke laadpalen gerekend maar ook als particulier of bedrijf kan je ervoor zorgen dat het aantal toeneemt door zelf een laadpaal aan te kopen.

Wanneer je met een elektrische wagen rijdt of wanneer je er als bedrijf voor wil zorgen dat eigen personeel en/of bezoekers hun elektrische wagen op je bedrijfsterrein kunnen laden, dan is het aankopen van een private laadpaal een interessante keuze. Er zijn tal van voordelen. Zo is een private laadpaal:

1)     Veilig

Langdurig laden aan een stopcontact kan tot oververhitting leiden. Een laadpaal is daar beter tegen bestand.

2)     Snel

Met behulp van een laadpaal laad je tot wel 60% sneller dan met een gewoon stopcontact.

3)     Goedkoop

Thuis laden is goedkoper dan laden aan een publieke laadpaal. Wanneer je ook nog eens zonnepanelen hebt, laad je je wagen zelfs kosteloos op.

4)     Makkelijk

De auto laden in de nacht of op het werk tijdens de werkuren zorgt ervoor dat je steeds met een opgeladen wagen kan vertrekken.

Om het aankopen en installeren van een private laadpaal voor haar inwoners eenvoudiger en goedkoper te maken, neemt Kapelle-op-den-Bos deel aan de groepsaankoop laadpalen van Haviland.

Via deze collectieve aanpak kan je rekenen op de nodige informatie, hulp en ondersteuning. Er wordt gegaan voor de hoogste kwaliteit en de beste prijs door schaalvoordelen. Je krijgt ook meer zekerheid omdat je een rechtstreeks contract afsluit met de geselecteerde leverancier.

De planning van de groepsaankoop ziet er als volgt uit:

  • 1 mei 2023: Deadline 1ste aanmelding
  • Half mei 2023: Periode 1ste stuurgroep
  • Begin juni 2023: Uitsturen prijsvraag
  • Juli 2023: Periode stuurgroep 2
  • September 2023: Periode info-avonden
  • 15 december 2023: Definitieve deadline aanmelden geïnteresseerden

Om het voor zoveel mogelijk mensen haalbaar te maken om elektrisch te rijden en zo de CO2-uitstoot binnen ons grondgebied zo veel mogelijk te verlagen, is het mogelijk om een laadkabel over het voetpad te leggen voor de duurtijd van de laadbeurt. Let wel, dit mag enkel over een afstand van maximum 10m en er moet steeds een kabelmat worden voorzien. Het volledige reglement vind je in Art. 16 van het politiereglement via www.kapelle-op-den-bos.be/politiereglementen.