Gids

Kapelle-op-den-Bos wil een creatieve en actieve gemeente zijn met een uitgebreide vrijetijdsbesteding.  

Wil je graag iets organiseren? Dan is deze gids een handig instrument om te weten te komen wat je allemaal in orde moet brengen. Onder de rubriek aanvraag evenementen en projecten vind je alle stappen terug waar je rekening mee moet houden bij het organiseren van een evenement of project.

Het evenementenloket biedt extra ondersteuning bij vragen en verwerkt de ingediende aanvragen.  

Bij twijfel neem je best contact op met evenementen@kapelle-op-den-bos.be .

Los daarvan stelt het lokaal bestuur ook infrastructuur (via zaalverhuur) en materialen (via uitleendienst) ter beschikking om evenementen en activiteiten te organiseren. Ook deze voorwaarden komen aan bod in deze gids.

Deze gids is van toepassing op alle activiteiten waarbij:

  •      het openbaar domein wordt gebruikt
  •      er materiaal van het lokaal bestuur wordt gehuurd
  •      er infrastructuur van het lokaal bestuur wordt gehuurd
  •      er activiteiten met elektronisch versterkte muziek worden georganiseerd.

De volgende wetgevingen zijn van kracht (niet limitatieve lijst):

  •      politiereglement PZ KLM
  •      Vlaremwetgeving
  •      gemeentelijk reglement inname openbaar domein
  •      Unisono (Sabam en billijke vergoeding)
  •      noodplanning / preventie / veiligheid
  •      brandveiligheid.