Gemeentelijke bouwpremie

Gemeentelijke premie voor de bouw van een bescheiden woning in Kapelle-op-den-Bos

Voorwaarden:

De woning die gebouwd wordt, is een bescheiden woning, dit betekent dat het reële bovengrondse volume (= volume tussen de nok van het dak en het maaiveld) van een woning niet groter mag zijn dan 475 m³, te verhogen met 50 m³ bij aanwezigheid van een bovengrondse garage.

Koppels die minder dan 10 jaar gehuwd zijn of minder dan 10 jaar samenwonen mogen dit volume nog eens verhogen met 50 m³. Voor elke bijkomende inwonende persoon mag het volume verhoogd worden met 25 m³.

Beroepsruimtes worden niet meegerekend indien zij een afzonderlijk geheel vormen en als de zelfstandige beroepsactiviteit in de woning wordt uitgeoefend.

Indien het een open bebouwing betreft, mag het perceel max. 6 are groot zijn.

Uw gezamenlijk netto belastbaar inkomen van 3 jaar voor de datum van de start van de werken mag niet meer bedragen dan 24.789,35 EUR voor alleenstaanden en 32.226,16 EUR voor samenwonenden. Voor elk kind ten laste of gehandicapte mag deze grens telkens met 2.107,09 EUR verhoogd worden.

Het gaat om uw enige woning. Er wordt nagegaan of men als aanvrager geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik had in de 2 jaar die de aanvraag voorafgaan.

Premiebedrag:
200 euro + 25% per inwonend kind jonger dan 18 jaar of per inwonende gehandicapte.

Aanvraagprocedure:
Aanvragen via het gemeentelijk aanvraagformulier: zie bijlage.