Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Kwetsbare gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar vinden niet altijd de juiste weg binnen de zorg- en hulpverlening. Vaak weten ze niet welke de rechten en/of sociale voordelen zijn waarvan hun gezin kan genieten. Daardoor mist het kind kansen op het vlak van opvoeding en ontwikkeling.

Daarom besloten de diensten voor maatschappelijk werk van de mutualiteiten, het CAW Halle-Vilvoorde en het OCMW/Sociaal Huis van Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise en Wemmel de handen in elkaar te slaan binnen één geïntegreerd breed onthaal, GBO.

Binnen dit GBO bundelen deze partners hun verschillende krachten en ervaringen in één team.

Het GBO-team gaat samen met en op maat van het gezin aan de slag op verschillende levensdomeinen zoals werk, opvoeding, geldzaken,.... Door deze intensieve ondersteuning en begeleiding brengt het GBO-team leemten in kaart en krijgt het gezin alle informatie over (nog) niet aangeboorde rechten en/of sociale voordelen.

Dit versterkt de kracht en stabiliteit van het gezin waardoor het kind zich maximaal binnen de (nog) ruimere mogelijkheden kan ontplooien.

Het GBO-team neemt zelf contact op met deze gezinnen door een intensievere samenwerking op touw te zetten met organisaties zoals scholen, politie, Kind & Gezin, CLB,…