Financiën

De dienst financiën heeft als taak het lokaal bestuur (gemeente en OCMW) bij te staan in de voorbereiding en de uitvoering van het financieel beleid.

Deze dienst is verantwoordelijk voor het opmaken van de meerjarenplanning en jaarrekening, het opstellen van de belastingsreglementen en het voeren van de boekhouding.

Leveranciers kunnen facturen digitaal overmaken via financien@kapelle-op-den-bos.be.