Financiële steun

Recht op maatschappelijke integratie

Het OCMW-Sociaal Huis waarborgt het recht op maatschappelijke integratie aan personen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken.

Andere vormen van financiële steun:

- voorschotten op een aangevraagde sociale uitkering (bv. werkloosheid, pensioen, kinderbijslag,...);

- tussenkomst in energiekosten;

- tussenkomst in medische kosten;

- tussenkomst in schoolkosten;

- tussenkomst in sociale- en culturele activiteiten;

- verwarmingstoelage;

- huurwaarborg en/of eerste huur, verblijfskosten van bejaarden in een woonzorgcentrum.