Quarantaine - FAQ

1. Wat moet je verstaan onder ‘quarantaine’?

Quarantaine betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Test je positief, dan worden alle huisgenoten als hoogrisico contacten beschouwd en moeten ook zij in quarantaine.

2. Wanneer ben je verplicht om in quarantaine te gaan?

Je moet in quarantaine:

 • Wanneer je symptomen vertoont van Covid19, in afwachting van het testresultaat.
 • Wanneer je positief getest werd op Covid-19.
 • Wanneer je in contact bent geweest met iemand die Covid-positief is of symptomen vertoont. Dit heet een ‘hoogrisicocontact’.
 • Wanneer je uit een rode zone (terug)komt in België, moet je onmiddellijk de zelfisolatie respecteren voor 2 weken. Ook het ondergaan van een Covid 19-test is verplicht. De zelfisolatie geldt voor iedereen die op dat moment onder hetzelfde dak woont.

3. Wanneer is het aangeraden om in quarantaine te gaan?

Wanneer je uit een oranje zone (terug)komt in België. Dit is geen wettelijke verplichting.

4. Moet je tijdens de quarantaine bijkomende vakantiedagen opnemen?

Jouw huisarts zal je een quarantaine attest geven, maar dit is geen ziektebriefje. Hiermee kan je aan je werkgever bewijzen dat je in quarantaine of zelfisolatie moet blijven. Telewerken is toegestaan.

Als je niet kan telewerken, kan je een beroep doen op de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Zelfstandigen die door quarantaine of zelfisolatie niet kunnen werken, kunnen een beroep doen op een overbruggingsrecht.

Opgelet: voor essentiële beroepen (vb. mensen in de zorgsector) gelden specifieke regels. Contacteer jouw werkgever.

5. Welke regels moet je respecteren tijdens mijn quarantaine?

Volgende regels gelden voor iedereen die in quarantaine gaat, ook al ben je niet ziek of Covid-positief.

 • Bezoek is niet toegestaan.
 • Werken en naar school gaan is niet toegestaan. Telewerk is wel mogelijk. Opgelet: voor essentiële beroepen gelden specifieke regels. Contacteer daarvoor jouw werkgever.
 • Tijdens de quarantaine moet je bereikbaar blijven voor de contactopvolgers en je medewerking verlenen aan het oplijsten van je nauwe contacten.
 • Blijf tijdens de quarantaine binnenshuis (incl. tuin of terras). Je mag enkel de woning verlaten voor de volgende essentiële verplaatsingen, en daarbij moet je verplicht een (stoffen) mondmasker dragen:
  • Bezoek aan je huisarts of voor dringende medische zorgen;
  • Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
  • Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;
  • Voor de personen die essentieel werk verrichten of een erkende, dwingende reden hebben: verplaatsingen voor de daaraan verbonden essentiële en kortdurende activiteit.
 • Ga niet in quarantaine op een adres waar ook personen wonen die tot een risicogroep behoren (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).
 • Indien symptomen optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt.

6. Welke aanvullende regels moet je respecteren tijdens je quarantaine als je ziek of Covid-positief getest bent?

 • Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden. Bewaar steeds een afstand van 1,5 meter.
 • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten.
 • Indien mogelijk moet je een apart toilet en badkamer gebruiken.
 • De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden.

7. Je zit in quarantaine en er is niemand om je te helpen.

Zitten jij of je gezin in quarantaine en is er niemand waarop je beroep kan doen om bijvoorbeeld boodschappen te doen of medicijnen te halen?

Bel dan naar 015 71 92 10 of stuur een mailtje naar sociaalhuis@kapelle-op-den-bos.be. Al je (hulp)vragen worden er in alle vertrouwelijkheid behandeld.