Erkenning verenigingen

Nieuwe verenigingen in onze gemeente kunnen via dit formulier een aanvraag voor erkenning indienen, bij het lokaal bestuur. Het reglement met de voorwaarden kan je downloaden onderaan deze pagina.

Dit reglement heeft tot doel eenvormige regels vast te leggen voor de erkenning van de diverse verenigingen, actief op het grondgebied van de gemeente Kapelle-op-den-Bos. De erkenning is een bindende voorwaarde om toegang te krijgen tot een aantal vormen van ondersteuning door het lokaal bestuur Kapelle-op-den-Bos. 

Erkende verenigingen kunnen genieten van verlaagde huurprijzen voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur en kunnen gebruik maken van materialen via de gemeentelijke uitleendienst en de provinciale uitleendienst.