Een hoger netto-loon

De tarieven en de schalen voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op onze lonen wordt jaarlijks in januari aangepast.  Het verschil tegenover vorig jaar is hoofdzakelijk ten gevolge van de indexering (jaarlijkse aanpassing van de tarieven en schalen aan de inflatie).

Dit houdt in dat er vanaf de lonen januari 2021 minder bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op het belastbaar bedrag, hetgeen resulteert in een iets hoger netto-bedrag.

Aangezien de vastbenoemde medewerkers en de mandatarissen hun loon van januari 2021 reeds ontvingen in december 2020 zullen zij een herberekening ontvangen van het loon van januari.  Deze herberekening zal terug te vinden zijn op de loonbrief van februari 2021.

Bij de contractuele medewerkers worden de nieuwe tarieven en schalen bedrijfsvoorheffing onmiddellijk toegepast op hun loon van januari 2021.